Finansowanie LED

W jaki sposób można sfinansować inwestycję w Oświetlenie LED

  • z środków własnych – mając do dyspozycji własne środki finansowe, koszty w całości pokrywane są przez inwestora, co skutkuje natychmiastowymi zyskami z zaoszczędzonej energii i generuje najniższy koszt inwestycji.
  • 100% zysk osiągamy natychmiast po zrealizowaniu inwestycji.
  • środki własne + kredyt – mając do dyspozycji ograniczone własne środki finansowe, część inwestycji pokrywana jest z własnych funduszy a na pozostałą udzielny jest nisko oprocentowany kredyt technologiczny, co skutkuje częściowymi zyskami z zaoszczędzonej energii w czasie spłaty kredytu  i generuje średni koszt inwestycji.
  • 100% zysk osiągamy natychmiast po spłacie kredytu.
  • kredyt technologiczny – nie mając do dyspozycji środków własnych, koszty w całości pokrywane są z nisko oprocentowanego kredytu technologicznego, co skutkuje brakiem zysków z zaoszczędzonej energii w czasie spłaty kredytu i generuje wyższy koszt inwestycji.
  • 100% zysk osiągamy natychmiast po spłacie kredytu.

Firma nasza pomaga pozyskać nisko oprocentowany kredyt technologiczny, który jest tak skonstruowany by raty kredytu były niższe lub równe kwotom z zaoszczędzonej energii. Dzięki takim rozwiązaniom nasz klient może osiągać czysty zysk natychmiast lub za jakiś czas. Nawet w przypadku kredytu na 100% inwestycji przy takiej konstrukcji linii kredytowej nasz klient nie ponosi żadnych kosztów związanych z inwestowaniem własnych środków.

Zapraszamy !